<var id="lhqo5"></var>
  1. <sub id="lhqo5"></sub>

   红花木莲介绍

   详细
       

   红花木莲的别称:红花木莲,拉丁名:Manglietia insignis (Wall.) Bl.。红花木莲常绿乔木,高约12m或更高。幼枝、叶柄和花芽最初多少有细毛,最后几无毛。叶互生;叶柄长3-5cm;托叶痕为叶柄的三分之一至四分之一;叶革质,叶片倒披针形、长圆形或长圆状椭圆形,长10-26cm,宽4-10cm,先端渐尖或尾状渐尖,三分之二以下渐窄至基部,上面无毛,下面中脉具红褐色柔毛或散生平伏微毛,侧脉12-24对。花芳香,花蕾长圆状卵形;花梗粗;花直径7.5cm,白色或带黄色而有红色晕、或蔷薇淡红色、或鲜泽红色;花被6-12,外轮倒卵状长圆形,内轮倒卵状匙形,基部渐窄成爪;雄蕊多数,长1-1.8cm,药隔伸出成三角状尖头;雄 蕊群圆柱形,心皮无毛。聚合果紫红色,卵状长圆形,长7-9cm,(艹骨)(艹突)果背裂,具明显的瘤点,先端具短喙。花期5-6月, 果期8-9月。。红花木莲生于海拔600-2000m的山地林中。

   个人微信

   手机扫一扫即可关注

   免费查看红花木莲供求信息,价格行情

   红花木莲报价

   • 产品名称
   • 米径(cm)
   • 高度(cm)
   • 冠幅(cm)
   • 地径(cm)
   • 价格(元)
   • 备注
   • 红花木莲种子
   • -
   • -
   • -
   • -
   • 130.00元/斤
   • 100000000
   • 红花木莲
   • -
   • -
   • -
   • -
   • 180.00元/斤
   • 红花木莲
   • 15-15
   • 500-500
   • 200-200
   • 18-18
   • 1,500.00元/棵
   • 上车价
   • 红花木莲
   • 5-5
   • 300-300
   • 100-100
   • 6-6
   • 100.00元/棵
   • 上车价
   • 红花木莲
   • 8-8
   • 400-400
   • 150-150
   • 10-10
   • 300.00元/棵
   • 上车价
   • 红花木莲
   • 10-10
   • 400-400
   • 150-150
   • 12-12
   • 450.00元/棵
   • 上车价
   • 红花木莲
   • 18
   • 600
   • 250
   • -
   • 3,200.00元/棵
   • 基地苗 实生苗 移栽
   • 红花木莲
   • 20
   • 700
   • 300
   • -
   • 4,500.00元/棵
   • 基地苗 实生苗 移栽
   • 红花木莲
   • 10
   • 400
   • 150
   • -
   • 550.00元/棵
   • 基地苗 实生苗 移栽
   • 红花木莲
   • 8
   • 350
   • 200
   • -
   • 260.00元/棵
   • 基地苗 实生苗 移栽

   个人微信
   supply.xml 欧洲黄色网址链接

    <var id="lhqo5"></var>
    1. <sub id="lhqo5"></sub>